Wegwijzers

Dank zij een donatie van Rotary Club Zwijndrecht e.o. hebben wij 3-tal wegwijzers bij het Noordpark kunnen plaatsen. Wij zijn daardoor nog beter te vinden! Op Facebook staan foto’s van de feestelijke opening op 2 september 2017.

Nieuwe catalogus

De nieuwe catalogus van het beeldenpark is beschikbaar, deze is te koop bij het secretariaat: Wipmolen 53 3352 XM Papendrecht, à € 19,50 of bestellen via info@beeldenparkdrechtoevers.nl