Hoofd menu

Twee nieuwe beelden aan beeldenboulevard Papendrecht

 

karianne_1Papendrecht - 12 juni 2012

De beeldenboulevard in Papendrecht is sinds kort twee beelden rijker. De Stichting Beeldenpark Drechtoevers was al enige tijd op zoek naar twee kunstwerken die qua sfeer passen bij de bestaande beeldencollectie. Bovendien moesten de beelden passen op de bestaande sokkels. De nieuwe beelden zijn van beeldend kunstenares Karianne Krabbendam uit Leeuwarden. 

Toen er ruimte ontstond voor een tweetal nieuwe werken, kwam beeldend kunstenaar en tevens bestuurslid Henk van Bennekum al snel weer terecht bij Krabbendam. "De beelden die nu zijn gekozen van Karianne Krabbendam, passen binnen het basisthema dat we voor de exposities 'Moment' en 'Riverside' gebruikten, namelijk het figuratieve mensbeeld," aldus Van Bennekum. De twee werken die de collectie in Papendrecht weer compleet maken, zijn gemaakt van carrara marmer en milaz mirmizi (Pakistaans kalksteen). Zij komen in de plaats van de beelden van Cor van Gulik en Marja van Hal. Het beeld van Van Hal is verplaatst is naar het museum Beelden aan Zee in Den Haag.

Transport
Het transport van de beelden is verzorgd door Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong Papendrecht B.V. Zij zijn voor het tweede achtereenvolgende jaar hoofdsponsor van de Stichting Beeldenpark Drechtoevers. "’s Morgens om half 6 uur is onze chauffeur, Geurt van Dam, al richting Leeuwarden vertrokken om de beelden op te halen," aldus bedrijfsleider Jean Paul Thijssen. "Deze chauffeur is enorm bevlogen en bovendien een liefhebber van kunst, dus deze transporten zijn hem op het lijf geschreven. De kunstenares schrok in eerste instantie wel een beetje van de grote grijper bovenop de wagen, maar werd al snel gerustgesteld toen zij zag hoe zorgvuldig en deskundig Geurt met de beelden omging." Vooraf was een flinke laag zand in de wagen gestort om de beelden te beschermen en te voorkomen dat ze tijdens het transport zouden gaan schuiven.

"Wij zijn erg blij dat de Rivierendriesprong deze transporten voor ons verzorgt," zegt Bas den Hartog, voorzitter van de Stichting Beeldenpark Drechtoevers. "Het transport is een kostbare aangelegenheid en als Stichting zijn wij toch in hoge mate afhankelijk van sponsorgelden. De samenwerking met deze mensen is geweldig; niet alleen omdat ze de beelden voor ons vervoeren, maar vooral ook vanwege hun oprechte betrokkenheid bij kunst. Dat maakt het voor beiden een prettige samenwerking."

Grootste leverancier
De Rivierendriesprong werd 8 jaar geleden opgericht door Marcel van Herwijnen op een unieke plek aan de rivier, waardoor ruim 80% van alle materiaal via het water aangevoerd kan worden. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot de grootste leverancier van bouwstoffen als zand, grind en grond. Zij leveren hun materialen onder meer aan grote weg- en waterbouwprojecten, maar zorgen ook voor grondstromen; het afzetten van schone grond. Als voorbeeld noemt Thijssen het zand dat afgegraven is in Dordrecht op de Laan der Verenigde Naties toen daar de tunnel gegraven werd. De Rivierendriesprong kon deze schone grond weer afzetten bij andere bedrijven.

Duurzaam ondernemen
Er werken in totaal 15 mensen bij het bedrijf, waaronder 7 chauffeurs met ieder een eigen wagen. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de Rivierendriesprong. Het terugdringen van CO2-uitstoot is daarbij een belangrijk element. Thijssen: "Wij zijn er trots op dat we als een van de weinige bouwstoffenhandelaren het certificaat ‘CO2 Prestatieladder trede 3’ behaald hebben." De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Binnen dit programma zijn een vijftal niveaus waarop bedrijven zich kunnen certificeren. "Inmiddels hebben wij na overleg met de certificerende instantie besloten te gaan voor trede 4," aldus Thijssen.

Meer informatie over de Rivierendriesprong vindt u op  de bedrijfswebsite.

Beeldenpark Drechtoevers is een initiatief van de Nederlandse kring van beeldhouwers

Heeft u interesse in de aankoop van een van de geëxposeerde beelden?
info@beeldenparkdrechtoevers.nl

 

Secretariaat Stichting Beeldenpark Drechtoevers
Pruylenborg 119
3332 PB Zwijndrecht
info@beeldenparkdrechtoevers.nl

ANBI logo Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift?
Dan is dat fiscaal interessant voor u.