Organisatie

Naam
Stichting Openluchtmuseum Beeldenpark Drechtoevers.
Ook bekend als Stichting Beeldenpark Drechtoevers.

Doelstelling
Het beschikbaar stellen van kunst in de openbare ruimte.
De oevers van de Drechtsteden verbinden door middel van beeldende kunst.

Visie
Verbinden met beeldende kunst.

Postadres
Secretariaat Stichting Beeldenpark Drechtoevers
Wipmolen 53
3352 XM Papendrecht

RSIN/Fiscaal nummer
8154.36.336

Bestuur Stichting Beeldenpark Drechtoevers

Naam Functie
Bas den Hartog Voorzitter
Pem Kubbe Penningmeester
Joke Boeren Secretaris
Ton Lommers Technische zaken
Henk van Bennekum Beeldhouwer
Erelid Roel Teeuwen
Gedelegeerde taken worden uitgevoerd door
Jan van Efferen Website
Annelies Guit Website
Joke Boer Facebook


Meer informatie

e-mail: info@beeldenparkdrechtoevers.nl

Documenten
Hier vindt u het meerjaren beleidsplan en het jaarverslag 2016

Hier vindt u de resultatenrekening 2016 en de balans 2016