Nieuwe catalogus

De nieuwe catalogus van het beeldenpark is beschikbaar, deze is te koop bij het secretariaat:
Wipmolen 53 3352 XM Papendrecht, à € 19,50 of bestellen via info@beeldenparkdrechtoevers.nl