Organisatie

Naam
Stichting Openluchtmuseum Beeldenpark Drechtoevers.
Ook bekend als Stichting Beeldenpark Drechtoevers.

Missie
Verbinden met beeldende kunst

Doelstelling
De oevers van de Drechtsteden verbinden door middel van beeldende kunst door het beschikbaar stellen van kunst in de openbare ruimte.

Visie
Een lint van beeldhouwwerken langs de gemeenschappelijke oevers van de Drechtsteden als symbool van samenwerking en toekomst.
Midden in de samenleving staan met beeldende kunst als verbinding tussen inwoners, gemeenten, bedrijfsleven , maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen.

Postadres
Secretariaat Stichting Beeldenpark Drechtoevers
Eilandstraat 38
3351  AC Papendrecht

Banknummer
NL60RABO0397647565

RSIN/Fiscaalnummer
8154.36.336

Bestuur Stichting Beeldenpark Drechtoevers

Naam Functie
Bas den Hartog Voorzitter
Pem Kubbe Penningmeester
Pem Kubbe Secretaris a.i.
Ton Lommers Technische zaken
Henk van Bennekum Beeldhouwer
Erelid Roel Teeuwen
Gedelegeerde taken worden uitgevoerd door
Jan van Efferen Website
Annelies Guit Website
Joke Boer Facebook


Meer informatie

e-mail: info@beeldenparkdrechtoevers.nl

Documenten

Hier vindt u de privacyverklaring van de stichting

Hier vindt u het meerjaren beleidsplan en het jaarverslag 2019

Hier vindt u de resultatenrekeningen 2019 (Zwijndrecht en Papendrecht) en de balans 2019