Organisatie

Naam
Stichting Openluchtmuseum Beeldenpark Drechtoevers.
Ook bekend als Stichting Beeldenpark Drechtoevers.

Missie
Verbinden met beeldende kunst

Doelstelling
De oevers van de Drechtsteden verbinden door middel van beeldende kunst door het beschikbaar stellen van kunst in de openbare ruimte.

Visie
Een lint van beeldhouwwerken langs de gemeenschappelijke oevers van de Drechtsteden als symbool van samenwerking en toekomst.
Midden in de samenleving staan met beeldende kunst als verbinding tussen inwoners, gemeenten, bedrijfsleven , maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen.

Postadres
Secretariaat Stichting Beeldenpark Drechtoevers
Wipmolen 53
3352 XM Papendrecht

RSIN/Fiscaal nummer
8154.36.336

Bestuur Stichting Beeldenpark Drechtoevers

Naam Functie
Bas den Hartog Voorzitter
Pem Kubbe Penningmeester
Joke Boeren Secretaris
Ton Lommers Technische zaken
Henk van Bennekum Beeldhouwer
Erelid Roel Teeuwen
Gedelegeerde taken worden uitgevoerd door
Jan van Efferen Website
Annelies Guit Website
Joke Boer Facebook


Meer informatie

e-mail: info@beeldenparkdrechtoevers.nl

Documenten

Hier vindt u de privacyverklaring van de stichting

Hier vindt u het meerjaren beleidsplan en het jaarverslag 2018

Hier vindt u de resultatenrekening 2018 en de balans 2018